مرور رده

یزد

گردشگری در تفت

تفت شهری است که در استان یزد واقع شده و با قرار داشتن در دامنه شیرکوه، هوای به نسبت دلپذیری در مقایسه با دیگر شهرستان‌های یزد…

روستای خرانق در یزد

روستای خرانق در یزد. شاید شهر یزد را بتوانیم یکی از تاریخی‌ترین شهرستان‌های ایران بدانیم ولی نباید از روستاهای حومه آن که بعضاً…