تماشا کنید: ایران زیباست!!

ایران زیباست عنوان ویدئویی است تماشایی که مناطق زیبا و بکر ایران را به نمایش می گذارد. این ویدئو حاصل ۳ سال سفر و فیلمبرداری احسان خداوردی از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۱۹ است. که اکنون به صورت گزیده ای چهار دقیقه ای درآمده است.

خواندن این نوشته ها توصیه می شود

از دیدن ایران زیبا لذت ببریم


مطالب مرتبط

پاسخ بدهید.

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.