فرم دعوت به همکاری

درنا برای تکمیل کادر خود، از متقاضیانی که به صورت داوطلبانه حاضر به فعالیت هستند دعوت به همکاری می نماید.

لازم به ذکر است داوطلبان برتر پس از دوره ای کوتاه استخدام می شوند.

موقعیت های شغلی

نویسنده:

شرایط عمومی نویسندگان :

  • دسترسی نامحدود به اینترنت
  • آشنایی با سیستم مدیریت محتوای وردپرس (به اندازه وظایف نویسنده)
  • آشنایی با اصول سئو

مترجم:

شرایط عمومی مترجمان :

  • تسلط به زبان انگلیسی
  • دسترسی به نا محدود به اینترنت

نویسندهمترجمبرنامه نویس تحت وببرنامه نویس اندروید