پناهندگی و مشکلات آن

0

پناهندگی یکی از راه های خروج از یک کشور محسوب میشود. پناهنده به کسی میگویند که کشور اصلی خود را بنا بر هر دلیلی ترک کرده و پس از آن از کشور دیگری با استفاده از حق برخورداری از حقوق بین المللی تقاضای پناهندگی میکند که ممکن است یک فرد آواره یا مهاجر اقتصادی باشد. شخص متقاضی، فرم درخواست رسمی را برای گرفتن اقامت در کشور دیگری پرداخت کرده یا پر میکند و این حق یا موقعیت را تا زمانی که درخواست نامه پناهنده شدن او تحت بررسی است به پایان نرسیده حفظ مینماید. پس از درخواست، مدارک و مستندات به مقامات مربوطه و به بخش مهاجرت کشور مقصد تحویل داده میشود.

پناهندگی

سپس با بررسی‌های مختلف کشور مقصد تعیین میشود که پناهندگی اش مورد پذیرش قرار گرفته یا به طور رسمی موقعیت پناهندگی را کسب نماید یا اینکه از کشور اخراج شده یا کشور را ترک کند.

معایب

مشکلات پناهندگی، بسیار بیشتر از مشکلات مهاجرت است و اکثر کسانی که درخواست پناهندگی میکنند نیز درخواستشان رد میشود. مهم ترین مرحله ی درخواست پناهنده شدن، داشتن پرونده ای قوی، مستند و مناسب است.

اگر شخص متقاضی دارای پرونده مناسب باشد یا نشان دهد که ترک وضعیت فعلی به وضعیت جدید به صلاح اوست، میتوان با احتمالی بسیار زیاد گفت که درخواست او موفقیت آمیز خواهد بود. در دوره جدید به علت وجود دسته های بزرگ پناهندگی نیز درخواست اکثر آنها رد شده و کسانی که قصد بازگشت ندارند نیز آواره میشوند.

پناهندگی
مشکلات پناهندگی

بسیاری از متقاضیان درک درستی از آن ندارند و گمان میکنند با فرار از کشور خود میتوانند به راحتی پناهندگی کشوری را بگیرند. اگر با ویزای توریستی یا دیدار با خانواده به اروپا سفر کنید، پناهندگیتان سخت است، زیرا این به این معناست که شما از اعتماد آنان در صدور ویزا استفاده کرده‌اید. اگر به کشور مقصد خود میخواهید پناهنده شوید باید تمامی شرایط پناهنده شدن در آنجا را بدانید و همچنین غربت و سختی‌های کار را نیز در نظر داشته باشید.

پناهندگی
مشکلات پناهندگی

اگر به همچین مقاله هایی علاقه دارید میتوانید دسته بندی نکات سفر را دنبال کنید.
منابع الی گشت

پاسخ بدهید.

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

5 + هفده =