مرور دسته

ایران از دید گردشگران خارجی

تجربیات گردشگران خارجی یکی از با ارزش ترین و واقع بینانه ترین منابع برای بررسی جاذبه های گردشگری ایران است. درنا تریپ این منبع را همواره مورد نظر و بررسی قرار می دهد و آن را منبعی برای درک واقعیات گردشگری ایران در نظر می گیرد.

Mio Iran !!!

سال آخر منو همسر سوفیا. قصد سفر به جایی رو دشتیم که همه می گفتن پر از خطر و تروریسته. ایران !!! این اولین جملاتیست…