مرور دسته

لیست مکان های دیدنی ایران

جاهای دیدنی قم

استان قم از کوچکترین استان های ایران میباشد و در دنیا، قم بر اساس مذهبی بودنش شناخته میشود. شاید فکر کنید قم به دلیل کوچک بودن،…