مرور رده

فرهنگ

ایران زمین از ابتدای تاریخ دارای تمدن ها و مردمانی با فرهنگ غنی و سرشار بوده است. موسیقی، مراسم ها، جشن ها، سوغات و صنایع دستی، غذا ها و لباس های محلی ایرانیان از نمودهای این فرهنگ غنی و گوهربار است.

ساز رباب

رَباب (Rabab) یک ساز قدیمی است که خاستگاه آن خراسان دوره اسلامی، سیستان و بلوچستان و افغانستان می‌باشد. این ساز با نام رباب بیش از…

ساز قرنه

ساز قرنه، سازی بومی استان مازندران است که معمولا در محافل عروسی و جشن های میدانی نواخته می شود. جنس آن از نی بوده ولی باریکتر و…