مرور رده

جاذبه های تاریخی

میدان امیر چخماق یزد

از یزد به عنوان شهری با تاریخ و فرهنگ غنی و لهجه زیبا مردمانش یاد می شود. شهری که بادگیر های بلندش نشان از ذوق استعداد مردمانش…