مرور

ایران

ایران کشوری در جنوب غربی آسیا ( خاورمیانه) است. ایران از دیرباز دارای تمدن و فرهنگ غنی و شکوفا بوده است. همواره حکومت های مقتدر و قدرتمندی در ایران روی کار آمده که حاصل آن بناها، صنایع دستی، فرهنگ، آداب و رسوم و آثار بسیار غنی با ارزش، منحصر بفرد و بسیار جذابی است که نمونه آن در هیچ کشور دیگری مشابه آن وجود ندارد. پایتخت کنونی ایران تهران و از مهم ترین شهر های ایران می توان به شهرهای اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، بندرعباس اشاره کرد.