تخت جمشید (پارسه یا تخت جمشید)

هخامنشیان که دودمان برجسته و ممتازی از پارسیان بودند،پس از بنیانگذاری شاهنشاهی پهناوری از دره سند تا آنسوی نیل و از آمو دریا تا کرانه های دانوب،بر آن شدند که کاخ های باشکوهی در خور شاهنشاهی بزرگ ایران…