مرور برچسب

آجیده

لباس محلی همدان

یکی از مواردی که می تواند فرهنگ هر قومی را به خوبی نشان بدهد طرز لباس پوشیدن و نوع پوشاک آن منطقه است. در استان همدان چهار محور فرهنگی متفاوت وجود دارد اما می‌توان گفت که شیوه‌های پوشش زنان و مردان…