مرور برچسب

بناهای دوران صفویه

همه چیز درباره شاه نعمت الله ولی و آرامگاه او

شاه نعمت‌ الله ولی یا سید نورالدین نعمت‌الله بن محمد بن کمال‌الدین یحیی کوه بنانی کرمانی، معروف به سید نورالدین شاه نعمت‌الله ولی ماهانی کرمانی، صوفی بزرگ و فیلسوف ایرانی که سلسله نعمت اللهی منسوب به…