مرور برچسب

جشن شهریورگان

جشن شهریورگان | زادروز کورش و مرگ مانی

ایرانیان قدیم، گذشته از جشن‌هایی که به مناسبت‌های گوناگون برگزار می‌کردند، همنام شدن روز و ماه را هم در هر ماه جشن می‌گرفتند. شهریورماه یا چهارمین روز این ماه، برابر است با جشن شهریورگان که از آیین‌ها…