مرور برچسب

دانشنامه سفر

حقوق مسافران در سفر های زمینی

حقوق مسافر اتوبوس یکی از مهمترین چالش های این روزهای گردشگران است. گاه گاه شاهد نقض این حقوق هستیم اما بیشتر مسافرین اتوبوس از این حقوق هیچ اطلاعی ندارند. اطلاع از حقوق مسافر اتوبوس به عنوان یکی از…

گذرنامه چیست؟

گذرنامه یا پاسپورت مهمترین سندی است که برای سفر به هر کشور خارجی به آن نیاز دارید. ویزا در واقع سند هویت شخصی است کـه توسـط دولت‌ها بـرای شـهروندان‌شان به جهت مسافرت به سایر کشورها صادر می‌شود.