مرور برچسب

سلطانیه

گنبد سلطانیه زنجان

گنبد سلطانیه زنجان از بناهای باشکوه و عظیم در معماری جهان اسلام به شمار می‌رود. این بنا در جنوب شرقی زنجان در شهر امروزی سلطانیه یکی از مهمترین و ارزشمندترین بناهای آرامگاهی جهان است. این بنا پس از…