مرور برچسب

شهر زیر زمینی سامن

شهر زیر زمینی سامن ؛ هزار تویی رازناک

سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار بود که یک  هزار توی رازناک در زیر شهر سامن به صورت کاملاً اتفاقی کشف شد. مجموعه ای شگفت انگیز که هم اکنون آن را شهر زیر زمینی سامن می نامند. قدمت این شهر زیر زمینی را تا…