مرور برچسب

فارس

پلو اسفندی

پلو اسفندی از غذاهای شهرستان آباده در استان فارس به شمار می‌آید و به این دلیل به آن پلو اسفندی میگویند که در روز اول ماه اسفند آماده و تهیه میشود. با درناتریپ همراه باشید تا با طرز…