مرور برچسب

فرهنگ

رقص محلی

قدیمی‌ترین فرم رقص، رقص محلی یا فولکلریک میباشد که بازتاب کننده فرهنگ، عادات، قوم و... است. امکان اثبات اینکه…