مرور برچسب

موزیک

ساز دهل

ساز دهل، ساز کوبه‌ای و دایره‌ای شکل است که با یک چوب بزرگ به نام چوگان و یک چوب کوچک با نام ترکه نواخته میشود و برخی اوقات نیز…