مرور برچسب

موسیقی

ساز رباب

رَباب (Rabab) یک ساز قدیمی است که خاستگاه آن خراسان دوره اسلامی، سیستان و بلوچستان و افغانستان می‌باشد. این ساز با نام رباب بیش از…

ساز قرنه

ساز قرنه، سازی بومی استان مازندران است که معمولا در محافل عروسی و جشن های میدانی نواخته می شود. جنس آن از نی بوده ولی باریکتر و…

ساز کوزک

ساز کوزک، سازی است خود صدا و عموما از جنس سفال که با ضربه مستقیم انگشتان دست نواخته می شود. همانطور که از نام این ساز پیداست این…

ساز دوتار

دوتار یکی از سازهای مضرابی موسیقی ایرانی است و همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید، دارای دو سیم (تار) است. این ساز را معمولا با مضراب…